Selecteer een pagina

 

De Edelhertenroute

Het Nationaal Landschap het Groene Woud, 7500 hectare puur natuur gelegen tussen Den Bosch, Tilburg en Eindhoven kende vele historisch paden die het landschap van Allure met geld van de provincie in oude glorie herstelt, daarvan is de Edelhertenroute van station Boxtel naar station Best er één.

Edelherten hebben rustplaatsen nodig om te grazen, een goed idee van Landschap van Allure op rustplaatsen kunst als geestelijk voedsel te bieden aan wandelaars en fietsers. Van de vier gekozen kunstenaars zijn drie lid van Kunstlicht 99

 

 

Quadro

Jan de Hoogh Boxtel

www.jandehoogh.nl

 

In dit ontwerp wordt een deel van het landschap gevangen in een rood kader dat boven het gras lijkt te zweven.

Met deze lijst ontstaat een schilderij ván het landschap, ín het landschap. Een tableau vivant, een levend schilderij, dat wisselt met de seizoenen en het weer. Het landschap in de verte krijgt meer nadruk.

De strakke, industriële vorm contrasteert met zijn “natuurlijke” omgeving, waardoor ze elkaar versterken. Ook kleur en materiaal vormen een contrast met de organische, groene omgeving.

 

De bank nodigt de wandelaar uit in het “schilderij” plaats te nemen voor een foto of een korte  pauze.

Edele zetels 

Marjolein Krijger, Boxtel

www.marjoleinkrijger.nl

 

Hoogstaand en groots

rijzen zij uit boven het landschap

lokken de wandelaar en nodigen uit om te rusten

te zien te ruiken te horen als in de stilte.

Krachtig dragen zij het gewicht

voelen de afdruk van rust

tot het afscheid daar is

en wachten als in de stilte.

 

 

 

Vogels in de wolk

Huub Thorissen Boxtel

www.huubthorissen.nl

 

DE WOLK

Deze wolk schoof boven mij voorbij

ik fantaseerde over dit wonder, en werd blij.

Ofschoon in de lucht deze wolk stralend hing

Was het toch een speciaal merkwaardig ding

De vogels in de wolk, de hemel zelf vlakbij

De Ontginningsweg

landschap van verleden en toekomst

Stein Van Brunschot Lennisheuvel

http://ontwerplandschap.nl

Vanaf deze weg werden de woeste gronden geschikt gemaakt voor landbouw. Het kleinschalig mozaïeklandschap van houtwallen, heggen en sloten veranderde door de ruilverkaveling na de Tweede Wereldoorlog in grote, efficiënte percelen.

 Begin 21e eeuw krijgen de Ontginningsweg en de aanliggende kavels de status Ecologische Verbindingszone. De natuur krijgt nu de ruimte. Landschapselementen die decennia ervoor waren verdwenen, krijgen opnieuw een plek.

 Is het landschap van de toekomst gelijk aan het verleden?

 

 Na LICHT

 

We mogen wel spreken van een geslaagde expositie LICHT in november, de eerste na ruim een jaar

 Wat heeft het opgeleverd?

 12 kunstwerken

Sommigen leden zagen licht in oude werken anderen pasten werken aan.

De meesten maakten geheel nieuw werk.

Het jaar wachten is de werken ten goede gekomen.

Deze expositie zelf en de inrichting ervan zijn een bewijs van de dynamische samenwerking van de deelnemers

 Een prachtige catalogus en een PP-presentatie zodat deze expositie ook later nog te zien is.

 Een geweldige belangstelling waar we tevreden over zijn maar die ons ook verbaasd heeft.

Een analyse is gewenst.

Is de PR verbeterd?

Heeft de pers zich meer geroerd?

 

 

Waren het de lampjes in het donker die de bezoekers triggerden?

Is door een jaar afwezigheid de nieuwsgierigheid tot ongekende hoogte gestegen?

Hoe langer we niets organiseren hoe groter de belangstelling?

De toeloop was ook breder vooral uit andere culturele groeperingen in Boxtel.

Mubo, QQLQ, Transitie Boxtel en Ars Vivendi.

Zelfs kinderen.

Kunnen we komend jaar dit succes herhalen?

We gaan in 2020 daar een algemene vergadering aan wijden

Een belangrijk doel in 2020 zal zijn, krijgen we de gemeente zover op de begane grond van villa Phaff een waardige expositie zaal in te ruimen voor activiteiten voor Kunst en Cultuur, dus niet alleen voor Kl99?.

 

Dank aan ieder die aan het succes van LICHT heeft bijgedragen.

Kunstlicht 99 wenst iedereen een creatief 2020.

 

 

 

 

 

 

Wilt u meer informatie over een van onze exposities of deelname als kunstenaar in onze vereniging, neem dan contact op via ons formulier op de contact pagina.