Selecteer een pagina

Jaarverslagen

jaarverslag-kunstlicht2013Voorwoord uit het jaarverslag 2013

Op 4 maart 2013 ben je dan voorzitter. Met belangstelling voor kunst opgegroeid, als architect enigszins bekend met het creatief proces van de kunstenaar en steeds weer verrast door kunstwerken en er door geïnspireerd, geef je toe aan het verzoek van het zittend bestuur, die daarna je vrienden worden.

Kunstenaarsvereniging Kunstlicht 99 is een groep van een dertigtal kunstenaars, verspreid over Boxtel. Onderlinge contacten verlopen
bilateraal. Iedere kunstenaar is zelfvoorzienend, put inspiratie uit eigen ervaring, verzorgt de eigen p.r. en organiseert binnen het eigen netwerk verkoop en exposities van werken. Het bestuur is faciliterend.

De leden lopen flink warm als er sprake is van een gemeenschappelijk project. Zo valt eenmaal in de twee jaar het woord atelierroute en alle ogen gaan glimmen, publiciteit wordt gelanceerd, posters opgehangen en vanen gehesen om de route te markeren. Bij de borrel na afloop op atelier BW125 is iedereen tevreden, hebben allen van de belangstelling genoten en enthousiast hun werk uitgelegd.

In mijn slotwoord benadrukte ik, in mijn functie als voorzitter, de betekenis van kunst door een artikel uit de Volkskrant ‘Kunst als medicijn’ aan te halen. Kunst veroorzaakte dynamiek in een Haags ziekenhuis, patiënten en personeel discussieerden over de
kunstwerken en voelden zich er beter door.

Het werk van onze leden verdient het goed zichtbaar te zijn in Boxtel. Het is van waarde voor de gemeenschap en mag rekenen
op erkenning en waardering. Dat lukt met zelfbewuste kunstenaars die actief onder de vlag van Kunstlicht 99 opereren. De vereniging organiseert periodiek exposities van een of twee leden zodat de volle aandacht op specifiek werk of werkwijze gericht is. Ruim van te voren worden de media benaderd. Via de verbeterde website communiceren we met onze doelgroepen. De bekendheid van Kunstlicht 99 neemt toe en de financiële armslag wordt wat ruimer waardoor het voor andere groeperingen aantrekkelijk is om met ons samen te werken. Kunstlicht 99 speelt zo haar eigen rol in het culturele circuit van Boxtel.


Frans Schweigmann

voorzitter

Download hier het jaarverslag voor 2015
Download hier het jaarverslag voor 2013
Download hier het jaarverslag voor 2012

Download hier het jaarverslag voor 2010